Indvielse i kriyā yoga

Har du ønske om at lære kriyā yoga?
Som udgangspunkt er kriyā yoga for alle, der ønsker at arbejde med opmærksomhed og  åndedræt; som ønsker at transformere  krop & sind.
Kṛ” क्रि er sanskrit og betyder “at handle, udføre”.
Roden i al handling er “prana; livsenergi ” og prana stabiliseres og styrkes via vort åndedræt.
” या betyder sjæl eller kraft.
Kriyā क्रिया: “sjælens handling”.
yoga योग : “foreningen af opmærksomhed & sjæl”. I kriyā yoga via åndedrættet.

Introduktion til kriyā yoga
Det er muligt at få en introduktion til meditationen, som herefter praktiseres hjemme.
Man er også velkommen til månedlig fælles meditation på Nørrebro & i Diernæs ved Faaborg.
Når man føler sig hjemme i den del, da kan man aftale Indvielse i 1. kriyā, 
Introduktions delen er de første trin i 1. kriyā.
Skriv en mail, hvis det har interesse.

1. KRIYA:
Man modtager her indvielse og lærer 1. kriyā, der giver begynderen forståelse af egen prana, det indre liv og det at beherske åndedrættet, rygsøjlen og sindet.
Denne forståelse er fundamentet for de øvrige Kriyāer.
kriyā yoga praksis bringer erkendelse af det guddommelige lys, lyd og vibration og selv om meditation ligger over disse tre guddommelige kvaliteter, så hjælper det begynderen til at holde koncentrationen.

I Patañjali’s: “Yoga sūtras” defineres i 2.1 tre aspekter af kriya yoga:
tapaḥ : praksis, handling,
svadhyaya: undersøgelse af jeget; at studere skrifterne og
Isvara pranidhana: hengivenhed; overgivelse til Gud.

Indvielse i Danmark:
Med Swami Shankarananda Giri´s velsignelse, er der mulighed for indvielse i Danmark.
Skriv til: 
mail@kriyayoga.dk 
Læs også her http://yogavejen.dk/mellem-himmel-jord/

Som forberedelse til indvielse og meditation er det godt at lave yoga eller lignende, så kroppen bliver stærk og smidig og vænner sig til at sidde i længere tid.
Alternativt kan man meditere på stol.

Om Indvielsen:
Til indvielsen medbringes:
5 forskellige frugter, som er symbol på vore kausale kroppe.
5 blomster, hvoraf den ene skal være en rose i knop. Disse er symbol på vore astrale kroppe.
En donation som et symbol på ego’et. Skal ses som et udtryk for hengivelse.

Både i København & Diernæs holder vi til i yoga lokaler, hvor man kan låne måtte, tæpper mv.
Du må også medbringe dit eget.

Kriya Yoga Indvielse

Kriya yoga hos Satya yoga på Nørrebro